viernes, 11 de marzo de 2016

Què són les App i per a què serveixen?

Aqui està el prezi sobre què són les App. Espero que us serveixi d'ajuda!

Vídeo de Roma

He creat un collage de fotos amb animació a través de l'aplicació de Magisto, aqui us deixo el link del vídeo! https://www.magisto.com/video/MAVAJVVQSjw1DkxiCzE

Formats d'audio

Aqui us deixo els diferents formats d'audio fet amb un Prezi.

Característiques del so


Freqüència: És la mesura del nombre de vegades que ocorre un esdeveniment per unitat de temps. Per calcular la freqüència, es fixa un interval de temps, es compta el nombre de vegades que ocorre l'esdeveniment en aquest interval i aleshores es divideix aquesta quantitat per la llargària de l'interval de temps.


Intensitat: Es defineix com la quantitat d'energia sonora (potència acústica) que travessa per segon una superfície. La intensitat depèn de l'amplitud de l'ona, perquè com més gran sigui l'amplitud de l'ona, major és la quantitat d'energia (potència acústica) que genera i, per tant, major és la intensitat del so. La intensitat del so que es percep subjectivament que és el que es denomina sonoritat i permet ordenar sons en una escala del més fort al més dèbil.

Timbre: És un dels quatre atributs del so a més del to o altura, de la durada i de la intensitat o volum. Ens permet distingir dos o més sons que tinguin el mateix to, la mateixa durada i la mateixa intensitat. El timbre és conferit a un so en virtut de la diferent quantitat i intensitat dels harmònics que el componen així com de la forma de l'ona, i en concret l'atac, la caiguda i la ressonància.

jueves, 10 de marzo de 2016

Programes d'edició de dibuix

Avui vinc a explicar-vos un quants editors de dibuix, els més utilitzats i senzills per treballar.

1. PAINT
Excel·lent editor gràfic per qualsevol diseny, en el que es pot realitzar retoc fotogràfic, edició de dibuix, etc.


2. GIMP
És la famosa alternativa a Adobe Photoshop del open source. Està considerat un dels editors gràfics més potents i amb més possibilitat  de codi obert.


3. SMOOTH DRAW 3
És un editor gràfic creat especialment pels dibuixos fets a mà alçada per ordinado

miércoles, 9 de marzo de 2016

Formats d'arxiu gràfic


Un format gràfic defineix la manera com es guarda una imatge i tota la informació relacionada amb ella. Cada format té avantatges i inconvenients. els més freqüents són:

BMP(BitMaP): Format de Windows. Qualsevol aplicació es capaç de reconeixer-lo. Permet fins a 16,7 milions de colors perquè el tamany de l'arxiu és enorme.

GIF(Graphics Interchange Format): Format molt utilitzat a Internet per a la creació de textos i gràfics. (8 bits)

TIFF(Tagge-Image File Format): Format escollit per treballs en impremptes. Compressió sense perdua de qualitat.

JPEG (Joint Photographic Experts Group): Format més utilitzat actualment. Al guardar una imatge tenim que especificar la quantitat de compressió que volem. Mes gran, més perdua d'informació. Ús per publicar en webs i enviar per correo electrònic.

PNG (Portable Network Graphics). Aquest format lliure de patent és el substitut del GIF.

PSD (Format d'Adobe Photoshop). Guarda capes, canals i guies en qualsevol mode de color.

RAW: Format digital de les càmeres de gamma alta. També es coneix com el negatiu digital i necessita un programari per processar-lo.

miércoles, 24 de febrero de 2016

Wearables


Què són els Wearables?

Són un conjunt d'aparatos i dispositius electrònics que s'incorporen en qualsevol part del nostre cos interectuant contínuament amb l'usuari i amb altres dispositius amb la finalitat de realitzar alguna funció específica.
Alguns exemples són:

Les ulleres inteligents

Apple watch


App gym

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...